Lục bát cho em

Lục bát cho em

alt

 

Ai gieo hạt nắng vào thơ

Cho anh hong suốt đôi bờ yêu thương

Ai người se sợi tơ vương

Cho anh nối giữa đêm sương nắng ngày

Ai người gom gió heo may

Cho anh đắp đổi đắng cay cuộc đời

Ai lời ru của hồn tôi

Khi say khi tỉnh nói lời đâu đâu

Hỏi vầng trăng khuyết trên đầu

Bao giờ trăng mới gọi nhau cho đầy

                                 Ai gieo lục bát trên cây

                                  Để anh hứng hết tháng ngày đợi mong

                                        Em gieo lục bát trên đồng

                              Rồi quên mùa gặt theo chồng em đi

                                         Quên câu lục bát xuân th ì

                             Còn anh tìm lại những gì em quên.


HOA DÃ QUỲ

Cầm lòng Lục bát cho em
Xem ra cõi nhớ chửa quên xuân thì
Yêu anh câu lục xanh rì
Thương em câu bát "tù tì" sánh đôi.

Hồ Văn Thiện

Em gieo lục bát trên đồng
Rồi quên mùa gặt theo chồng em đi
Quên câu lục bát xuân thì
Còn anh tìm lại những gì em quên.

Cái quên thì lại dịu êm
Cái sờ sờ đó lại xem là thường
Người xa chưa hết vấn vương
Người gần vẫn nịnh anh thương nhiều nhiều

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7259','ftan3skcdpv0ffl79i2bp7tcc5','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-21 15:36:53','/a299040/luc-bat-cho-em.html')