Tranh tố nữ

Thiếu nữ chờ ai mãi ngóng trông

Nguyệt cầm thổn thức tiếng tơ lòng

Gót sen nhẹ bước in hồ biếc

Dáng ngọc nghiêng nhoà bóng giếng trong

Chậm bước thi nhân lòng lắng lại

Tần ngần lữ khách dạ sầu đong

Tương tư níu chặt trang nam tử

Tạo hoá khéo tô điểm nụ hồng 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7259','8cm5gl6frfh6g5j3t1ra3duu70','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-21 15:37:44','/a77411/tranh-to-nu.html')