ta về

ta về thăm lại nhé em ơi

Sông mẹ bao năm đất lở bồi

Con sóng rì rầm cơn bĩ cực

Bờ mom lầm lũi khúc chơi vơi

Sáo diều đan cánh lưng chừng gió

Đòn gánh oằn vai đoạn giữa trời

Thấm thoắt thoi đưa đà bạc tóc

Ngõ gầy xao xác lá vàng rơi

Hồ Văn Thiện

Chữa lại câu cuối sai luật:
Tiền triệu bồi thường chơi xả láng
Hết rồi ăn đá hỡi người ơi
Chào anh!

Hồ Văn Thiện

@Kính anh Lương Thế Phiệt: Tôi hoạ bài thơ sau của anh
Ta về
Published on 07/17 2008
Ta về thăm lại nhé em ơi
Sông mẹ bao năm đất lở bồi
Con sóng rì rầm cơn bĩ cực
Bờ mom lầm lũi khúc chơi vơ
Sáo diều đan cánh lưng chừng gió
Đòn gánh oằn vai đoạn giữa trời
Thấm thoắt thoi đưa đà bạc tóc
Quê nghèo xao xác nắng đầy vơi

Nhưng khi hoạ mới phát hiện: Tưởng anh viết thiếu chữ "chơi vơi" nhưng có lẽ là dụng ý vì câu cuối đã có chữ "đầy vơi". Theo tôi xử lý không trùng vận bằng thay chữ "chơi vơ" là không thoả đáng.Nên vận dụng thể thủ vĩ ngâm ví dụ" Quê nhèo xao xác lắm em ơi!"
Với phương án đó tôi xin hoạ vui cùng anh:

Hãy về
Hãy về xem thử cảnh người ơi
Doi đất bên sông lở lại bồi
Lũ đến nguồn về bèo dạt đống
Mưa qua cống tháo nước không vơi
Đồng xôi dự án xây nhà máy
Ruộng mật vi la hứng gió trời
Tiền triệu bồi thường chơi xả láng
Hết rồi làm gì sống người ơi!

20-7-2008
Hồ Văn Thiện
Chúc vui khoẻ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7259','f3kljja3ktr6phtjqajvorkl22','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-21 15:37:41','/a80562/ta-ve.html')